Kehittyvä yhdyskunta

Panostamme mehiläistemme työhyvinvointiin. Hyviä suorituksia tavoitteleva, muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva yhdyskunta on keskeinen voimavaramme.

Määrittelemme työhyvinvoinnin jokaisen mehiläisen omaksi kokemukseksi, johon vaikuttavat muun muassa oma laji, lentokyky, sukupuoli, asenne, motivaatio, sitoutuminen, persoonallisuus ja osaaminen. Työhyvinvointiin vaikuttavat myös mehiläisen työtehtävät sekä erityisesti yhdyskunnan johtaminen ja esimiestyö.

Kesäaikaan seuraamme mehiläistemme työhyvinvointia säännöllisesti viikoittain tapahtuvilla tarkastuskäynneillä sekä säännöllisillä hoitotoimenpiteillä. Talviaika on pyhitetty palautumiseen ja lepoon. Hyödynnämme mehiläisiltä saamaamme palautetta toimintamme ja työhyvinvointimme kehittämisessä.

Tuemme mehiläistemme osaamisen kehittymistä. Mehiläisemme aloittavat uransa sisätöissä: kennoston siivoojina, meden ja siitepölyn keruun logistiikkatehtävissä, pesän ilmanvaihdon säätötehtävissä, lopputuotteen laadun ja kosteuden säätötehtävissä sekä yhdyskunnan turvatehtävissä. Riittävän peruskoulutuksen jälkeen mehiläiset siirtyvät pesän ulkopuolisiin ilmailu- ja logistiikkatehtäviin. Jatkuvan työssäoppimisen ja koulutuksen lopputuloksena mehiläisemme suorittavat ammattitutkinnon seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • Puhtausalan perustutkinto
  • Ilmavaihtoasentajan perustutkinto
  • Laadunhallinnan perustutkinto
  • Vartijan ja järjestyksenvalvojan perustutkinto
  • Logistiikan perustutkinto
  • Lentäjän perustutkinto (ultrakevyt, sis. navigointi vaativissa olosuhteissa)

Suuri osa mehiläisistämme muutti uusiin moderneihin toimitiloihin kesällä 2018. Valmistelimme muuttoa vuoden 2017 aikana. Painotimme toimitilojen valinnassa rakennuksen ekologisuuden lisäksi hyviä lentoyhteyksiä sekä tilojen saavutettavuutta lentäen tai jalan. Uusiin tiloihin rakennettiin hyvät jalustat, ja lentoaukot suunnattiin optimaaliseen suuntaan. Tämän lisäksi toimitiloissa on uudet hyvin lämpöeristetyt katot.