LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Olan takaa panostaa perinteisiin valmistusmenetelmiin. Näemme liiketoimintaympäristön muutokset mahdollisuutena pysyttäytyä edelleen asemassamme mitättömän pienenä mehiläistuotteiden valmistajana.

Lähiruuan merkitys kasvaa

Globaalien markkinoiden vaurastuminen lisää hunajan kulutuksen määrää. Elintason noustessa panostukset elämisen laatuun kasvavat. Kiinnostus luomutuotteisiin ja lähiruokaan lisääntyvät.

Lahessa tehdyn hunajan käyttö lisääntyy

Mehiläistarhauksella on positiivisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Ekologisen ravinnon suosio lisää mehiläistuotteiden käyttöä elintarvikkeissa. Tutkimustyö mehiläistarhauksen ympäristöpoliittisesta merkityksestä jatkuu. Pitemmälle jalostettujen mehiläistuotteiden, mm. kuhnurintoukkien, käyttö ruoanvalmistuksessa kasvaa. Mehiläisvahan käyttö kauneudenhoitotuotteissa lisääntyy. Oho, vaikuttaa lupaavalta!

Ympäristötietoisuus kasvaa ja ympäristönormit tiukentuvat

Kuluttajat ja asiakkaat vaativat mehiläistuotteita, joiden valmistus on ympäristöystävällistä ja jotka kuormittavat luontoa vähän. Kiristyvä kilpailu vaatii kustannustehokkaita mehiläisyhdyskuntia.  Lahtelaisten mehiläistuotteiden kysyntä kasvaa. Kiristynyt kamppailu tuontihunajan kanssa synnyttää investointeja tehokkaisiin mehiläisyhdyskuntiin.

Teknologian kehitys ja digitalisaatio

Hunajaan ja mehiläisten hoitoon liittyvät korkeat laatuvaatimukset luovat liiketoimintamahdollisuuksia mehiläistarhaajille ja siihen liittyvien palveluiden toimittajille. Automaation ja digitalisaation hyödyntämisen lisääntyessä mehiläistuotteiden markkinointi sekä tarhausprosessin hallinta paranevat.